IPR / Stripping

Stripping - tvarování zubů při léčbě alignery K Clear

Interproximal reduction in K Clear Aligners