Fixní retence

CROSSPOM

Lingvální estetická permanentní retence od K Line Europe

CROSSPOM

CROSSPOM

Crosspom je inteligentní alternativou k ocelové fixní retenci. Je navržen tak, aby byl aplikován palatálně i lingválně na horní a dolní čelist. Díky svému inteligentnímu designu je pro ortodontické ošetření mnohem vhodnější než tradiční ocelový drátek.

Díky své přirozené barvě je Crosspom esteticky líbivý.

Technika

Tato inovativní technika udrží zuby ve stejné linii jako tradiční ocelový drátek, ale má několik výhod. Vzhledem k tomu, že je vyroben z vysoce polymerního materiálu, umožňuje přirozené pohyby zubů, a osvědčil se jako nealergenní a hygienický. Protože retainer musí být připevněn k zubům několik let, problém ocelového retaineru spočívá v oxidaci. Crosspom toto riziko eliminuje díky vysoce polymernímu vláknu.

Flexibilita

Vzhledem k flexibilitě Crosspomu není nutné vytvářet otisk pro formu, proto je na zubařském křesle zapotřebí méně času. Díky své přirozené barvě je Crosspom esteticky líbivý.

Výhody

  • Umožňuje přirozené pohyby zubů

  • Vysoký polymer

  • Žádná oxidace

  • Nealergenní a hygienické

  • Méně času na zubařském křesle

  • Esteticky velmi příjemný

Osvědčení

Crosspom splňuje následující certifikaci:

polymerové vlákno Crosspom produkt splňuje podle nařízení EU 765/2008 všechny platné požadavky