Permanentní retence CROSSPOM

Lingvální estetická permanentní retence CROSSPOM od K Line Europe

video s komentářem

Lingual aesthetic permanent retainer by K Line Europe
Lingual retainer alternative - Ortho Apply Innovations.pdf