napsal Dr. Sherif Kandil

původní článek v angličtině zde

v němčině zde


Není nutné říkat, že nejste jediný, kdo si pokládá tuto otázku, mnoho lékařů u svých případů čelí této situaci.

Na konci každé léčby průhlednými rovnátky by měly zadní zuby vykazovat stabilní okluzi s plnou vertikální podporou. Někteří pacienti však během léčby, zvláště po 6 měsících pokračující léčby, mají otevřený zadní skus.

Představte si situaci, když máte vrstvy plastu na zadních zubech, které pacient nosí po celý den a v noci, normálním výsledkem bude tendence zadních zubů se do toho vtlačit, což vede k tomuto přechodnému zadnímu otevřenému skusu.

Přistupme více vědeckou metodou, je několik faktorů, které k tomu mohou vést:

Pacient skřípe zuby (bruxismus).

Hluboký skus nebo předkus nejsou dosud stabilní.

Na zadních segmentech není dostatek attachmentů zabraňujících tomuto nežádoucímu pohybu


Je několik možností léčby tohoto dočasného otevřeného skusu po léčbě nebo dokonce během léčby.

Během léčby:

1. Použití attachmentů

Použijte attachmenty na zadních segmentech horních a spodních zubů.

2. Úprava hlubokého skusu a předkusu

V případě nutnosti upravte hluboký skus a předkus, tzn. kontrolujte centrickou okluzi, a zda nejsou obvyklé skusy abnormální.

Po léčbě:

1. Použití gumiček

Použijte gumičky, které sváží horní a dolní zadní segmenty, tj. pomocí vazných držáků, knoflíků nebo háčků na horní a dolní zadní části.

2. Úprava rovnátek

Odřízněte rovnátka distálně k hornímu a dolnímu špičáku tak, abyste nechali část rovnátek pokrývající pouze od špičáku ke špičáku, což pomůže zadním zubům dosáhnout nadřazené úrovně.

Přechodně otevřený skus

Přechodně otevřený skus po 8 měsíční léčbě rovnátky K Clear

Otevřený skus se uzavřel

Otevřený skus se uzavřel po 1 měsíci léčby upravenými rovnátky