"Ano" či "Ne" pro léčbu průhlednými rovnátky ve fázích?

napsal Dr. Sherif Kandil


Stavební inženýři by asi souhlasili s tím, že postavit dům najednou, tedy v jednom bloku, by bylo lepší než budování ve fázích, které se mohou hodně měnit, jakkoli tomu tak ještě není.

Má odpověď tedy je ANO.

Vždy bylo otazníkem, zda je posílání rovnátek ve fázích pro celou léčbu průhlednými rovnátky výhodné, nebo zda by se odesláním všech rovnátek v jedné sadě neušetřil čas a úsilí výrobce. Během našich letitých pokusů a experimentů jsme dospěli k závěru, že čím víc posíláme rovnátka ve fázích, tím lepších výsledků dosahujeme.

Z mnoha logistických důvodů však nelze posílat mnoho fází vždycky, proto jsme se rozhodli usnadnit to všem, a posíláme rovnátka v téměř 6 měsíčních fázích.

Výhody systému fázování

Méně chyb

Během plánování léčby nebo kroků ošetření v softwaru dochází vždy k mírným nárůstům chyb, které nesouvisí s přesným biologickým pohybem nebo odezvou zubů jednoho pacienta. Kdykoli se počet kroků zvýší, dojde k akumulaci množství chyb.

Méně průběžných korekcí a méně zdokonalování

Tohle je racionální závěr čísla jedna. Kdykoli zvýšíme počet kroků v rámci léčebného plánu s průhlednými rovnátky, tím více průběžných oprav a vylepšení k léčbě potřebujeme.

Méně nežádoucích pohybů zubů

V mnoha případech léčených průhlednými rovnátky které dostaly plnou sadu alignerů bylo oznámeno, že kvůli nepatrným chybám při plánování někdy zuby reagují inverzně a tudíž se pohybují v naprosto neplánovaném směru, například se vtlačují nebo protlačují. Takové nezbytné opravy jsou v průběhu léčby přece jen obtížné.

Závěr

Ve většině případů posíláme šestiměsíční fázi rovnátek, po které byste měli udělat nové silikonové otisky a to i v případě, že fóliová rovnátka na zuby dokonale sednou.

neviditelná rovnátka K Clear