Případové studie

Případové studie

nekomplikovaná léčba, přesvědčivé výsledky

Třída II mírný hluboký skus se stěsnáním
Třída II mírný hluboký skus se stěsnáním
Třída II DIV 1 se stěsnáním
Třída II DIV 1 se stěsnáním
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Výběr případu

S K Clear může snadno léčit mnoho zubních lékařů.

Zlatým standardem pro úspěšnou léčbu je správný výběr případu.

Předléčebná radiografie a otisky jsou klíčovými elementy pro správný výběr případu.

Digitální otisky a zobrazení jsou určující pro kontrolu pohybu zubů a způsob, jakým bude dosaženo konečného srovnání.

Při plánování léčby je podstatný i lidský faktor. Specializovaný zubní lékař nebo ortodontista v K Line může navrhnout odlišný pohyb k dosažení lepšího srovnání. Také minimální zbroušení zubů (stripping) může být důležitým krokem k získání místa v zubním oblouku nebo pro vyrovnání nepoměru mezi šířkou horních a dolních zubů, který povede ke zlepšení pohybu zubů.

Zubní lékař by neměl slibovat konečný výsledek léčby, jestliže pacient v obecné rovině nespolupracuje a není nápomocný.