nekomplikovaná léčba, přesvědčivé výsledky

Výběr případu

S K Clear může léčit vady skusu a postavení zubů většina zubních lékařů. Zlatým standardem pro úspěšnou léčbu je správný výběr případu. Klíčovými elementy pro správný výběr případu jsou otisky a předléčebná radiografie. Digitální otisky a zobrazení jsou rozhodující pro kontrolu pohybu zubů a způsob, jakým bude dosaženo konečného srovnání.

Při plánování léčby je podstatný i lidský faktor. Specializovaný ortodontista v K Line může navrhnout odlišný pohyb k dosažení lepšího srovnání. Také minimální zbroušení zubů (stripping, IPR) může být důležitým krokem k získání místa v zubním oblouku nebo pro vyrovnání nepoměru mezi šířkou horních a dolních zubů, který povede ke zlepšení pohybu zubů.

Zubní lékař by neměl slibovat konečný výsledek léčby, jestliže pacient v obecné rovině nespolupracuje a není nápomocný.

K Line aligners before after treatment