Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku


K Clear případ

přeloženo, původní případová studie v angličtině zde

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Podrobnosti o pacientovi

 • Věk: 28 let
 • Pohlaví: Žena
 • Hlavní potíže: stěsnání horních a dolních zubů - stydlivý úsměv

Diagnóza

 • Třída II DIV 2, Hluboký skus (5 mm), mírné stěsnání v horním oblouku (7 mm) a mírné stěsnání ve spodním oblouku (6 mm), posun středové čáry (3 mm)

Plán léčby

Počet alignerů:

 • Horní: 36 alignerů (3 fáze) a 10 úprav (2 fáze úprav)
 • Dolní: 28 alignerů (3 fáze) a 6 úprav (1 fáze úprav)

Celková léčba: 18 měsíců

Cíl léčby

 • Zarovnat horní a dolní zuby, dosáhnout Třídy I vztahů mezi moláry a špičáky.
 • Korekce posunu ve střední linii.
 • Stabilní předkus a skus, opravit hluboký skus.
 • Rozšíření horního oblouku oboustranně a vzpřímení bukálních segmentů v dolní části.
 • Získání místa v oblouku pomocí strippingu.
 • Elastika Třídy II, kde se používá posledních 5 měsíců.
 • Zlepšit skus a hluboký skus.
 • Na konci léčby přitažení předních segmentů pomocí cyklických sil.

Výsledky a závěrečný postup

 • Na konci léčby použití dvojité retence.

Retence

 • Na konci léčby byla použita dvojitá retence.

Fotografie pacienta

Class II DIV 2 with deep bite and arch deficiency

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 18 měsících

Po 18 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících

Po 9 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících

Po 9 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících

Po 9 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících

Po 9 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami