Třída II hluboký skus

se stěsnáním


K Clear případ

přeloženo, případová studie v angličtině zde

Třída II mírný hluboký skus se stěsnáním

Podrobnosti pacienta

 • Věk: 25 let
 • Pohlaví: Žena
 • Hlavní potíž: stěsnání horních a dolních zubů

Diagnóza

 • Třída II skeletální tendence, Třída II špičáky a moláry bilaterální vztah. Mírné stěsnání horní čelisti (4 mm), nepatrné až lehké stěsnání dolní čelisti (3 mm)
 • Dolní posun středové čáry: 5 mm
 • Průměrná hloubka skusu: 4-5 mm
 • Retruze horních řezáků osa vykloněná do ústní dutiny

Plánování léčby

Počet alignerů:

 • Horní: 20 alignerů (2 fáze) a 2 úpravy (1 fáze úprav)
 • Dolní: 20 alignerů (2 fáze) a 2 úpravy (1 fáze úprav)

Celková doba léčby: 10 měsíců

Cíl léčby

 • Srovnání horních a dolních zubů, dosažení Třídy I návaznosti mezi moláry a špičáky. Korekce posunu ve střední linii. Korekce hloubky skusu a proložení horních předních zubů, dosažení stabilního předkusu a převislého skusu, zajištění optimálního skusu horních a dolních řezáků.
 • Použití zdokonalených příloh pro vyrovnání Speeovy křivky a lehké vytlačení molárů. Elastika třídy II s více silami na levé straně.

Výsledky a závěrečná léčba

 • Vyřešeno stěsnání, lehká odchylka Třídy I vazby mezi špičáky a moláry, stabilní předkus a hluboký skus. Korekce posunu na středové ose o 4 mm.
 • Získání místa v oblouku pomocí strippingu (IPR).
 • Úprava předkusu a hlubokého skusu.

Retence

 • Na konci léčby byla použita dvojitá retence.

Třída II hluboký skus se stěsnáním

Případová studie

Třída II hluboký skus se stěsnáním

Případová studie

Fotografie pacienta

Třída II hluboký skus se stěsnáním předléčebný RTG OPG

Předléčebný stav RTG OPG

Třída II hluboký skus se stěsnáním předléčebný RTG kefalo

Předléčebný stav RTG Ceph

Třída II hluboký skus se stěsnáním předléčebný stav

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 6 měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 8 měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 10 měsících

Po 10 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním předléčebný stav

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním předléčebný stav

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 3 měsících

Po 3 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 6 měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 8 měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 10 měsících

Po 10 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním předléčebný stav

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 6 měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 8 měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist před léčbou

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist po 3 měsících

Po 3 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist po 6 měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist po 8 měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist po 10 měsících

Po 10 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist před léčbou

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist po 3 měsících léčby

Po 3 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist po 6 měsících léčby

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist po 8 měsících léčby

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist po 10 měsících léčby

Po 10 měsících