Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

K Clear případ

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Podrobnosti o pacientovi

  • Věk: 28 let
  • Pohlaví: Žena
  • Hlavní potíže: stěsnání horních a dolních zubů - stydlivý úsměv

Diagnóza

Třída II DIV 2, Hluboký skus (5 mm), mírné stěsnání v horním oblouku (7 mm) a mírné stěsnání ve spodním oblouku (6 mm), posun středové čáry (3 mm)

Plán léčby

Počet alignerů:
  • Horní: 36 alignerů (3 fáze) a 10 úprav (2 fáze úprav)
  • Dolní: 28 alignerů (3 fáze) a 6 úprav (1 fáze úprav)
Celková léčba: 18 měsíců

Cíl léčby

Zarovnat horní a dolní zuby, dosáhnout Třídy I vztahů mezi moláry a špičáky. Korekce posunu ve střední linii. Stabilní předkus a skus, opravit hluboký skus. Rozšíření horního oblouku oboustranně a vzpřímení bukálních segmentů v dolní části. Získání místa v oblouku pomocí strippingu. Elastika Třídy II, kde se používá posledních 5 měsíců. Zlepšit skus a hluboký skus. Přitažení předních segmentů na konci ošetření pomocí kulové síly.

Výsledky a závěrečný postup

Na konci léčby byla použita dvojitá retence.

Retence

Na konci léčby byla použita dvojitá retence.

Fotografie pacienta

Class II DIV 2 with deep bite and arch deficiency
Předléčebný stav
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku
Předléčebný stav
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami
Před úpravami
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 18 měsících
Po 18 měsících
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku
Předléčebný stav
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících
Po 9 měsících
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami
Před úpravami
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku
Předléčebný stav
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami
Před úpravami
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku
Předléčebný stav
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících
Po 9 měsících
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku
Předléčebný stav
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících
Po 9 měsících
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami
Před úpravami
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku
Předléčebný stav
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících
Po 9 měsících
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami
Před úpravami