Třída II hluboký skus

se stěsnáním

K Clear případ

přeloženo, případová studie v angličtině zde

Podrobnosti pacienta

 • Věk: 25 let
 • Pohlaví: Žena
 • Hlavní potíž: stěsnání horních a dolních zubů

Diagnóza

 • Třída II skeletální tendence, Třída II špičáky a moláry bilaterální vztah. Mírné stěsnání horní čelisti (4 mm), nepatrné až lehké stěsnání dolní čelisti (3 mm)
 • Dolní posun středové čáry: 5 mm
 • Průměrná hloubka skusu: 4-5 mm
 • Retruze horních řezáků osa vykloněná do ústní dutiny

Plánování léčby

Počet alignerů:
 • Horní: 20 alignerů (2 fáze) a 2 úpravy (1 fáze úprav)
 • Dolní: 20 alignerů (2 fáze) a 2 úpravy (1 fáze úprav)
Celková doba léčby: 10 měsíců

Cíl léčby

 • Srovnání horních a dolních zubů, dosažení Třídy I návaznosti mezi moláry a špičáky. Korekce posunu ve střední linii. Korekce hloubky skusu a proložení horních předních zubů, dosažení stabilního předkusu a převislého skusu, zajištění optimálního skusu horních a dolních řezáků.
 • Použití zdokonalených příloh pro vyrovnání Speeovy křivky a lehké vytlačení molárů. Elastika třídy II s více silami na levé straně.

Výsledky a závěrečná léčba

 • Vyřešeno stěsnání, lehká odchylka Třídy I vazby mezi špičáky a moláry, stabilní předkus a hluboký skus. Korekce posunu na středové ose o 4 mm.
 • Získání místa v oblouku pomocí strippingu (IPR).
 • Úprava předkusu a hlubokého skusu.

Retence

 • Na konci léčby byla použita dvojitá retence.

Fotografie pacienta

Výchozí stav

Výchozí stav
Výchozí stav
Počáteční stav - rtg pacienta OPG
Předléčebný stav RTG OPG
Počáteční stav - rtg pacienta Ceph
Předléčebný stav RTG Ceph
Předléčebný stav obličej
Předléčebný stav
Po 6 měsících
Po 6 měsících
Po 8 měsících léčby průhlednými rovnátky
Po 8 měsících
po 10 měsících léčby alignery
Po 10 měsících
počáteční stav
Předléčebný stav
po 3 měsících léčby alignery
Po 3 měsících
po 6 měsících léčby alignery K Clear
Po 6 měsících
po 8 měsících léčby alignery
Po 8 měsících
po 10 měsících léčby alignery
Po 10 měsících
počáteční stav
Předléčebný stav
po 6 měsících léčby alignery
Po 6 měsících
po 8 měsících léčby alignery
Po 8 měsících
počáteční stav
Předléčebný stav
po 3 měsících léčby alignery
Po 3 měsících
po 6 měsících léčby alignery
Po 6 měsících
po 8 měsících léčby alignery
Po 8 měsících
po 10 měsících léčby alignery
Po 10 měsících
počáteční stav před léčbou alignery
Předléčebný stav
po třech měsících léčby alignery
Po 3 měsících
po šesti měsících léčby alignery
Po 6 měsících
po osmi měsících léčby alignery
Po 8 měsících
po deseti měsících léčby alignery
Po 10 měsících