Třída II DIV 1

se stěsnáním

K Clear případ

Třída II DIV 1 se stěsnáním

Podrobnosti pacienta

  • Věk: 14 let
  • Pohlaví: Muž
  • Hlavní potíže: stěsnání horních a dolních zubů

Diagnóza

Třída II tendence skeletu, Třída II špičáky a moláry bilaterální vztah. Mírné stěsnání horní (8 mm), mírné stěsnání dolní (5 mm), horní střední posun. Celkový zánět dásní.

Plánování léčby

Počet alignerů

  • Horní: 36 alignerů (3 fáze) a 10 úprav (2 fáze úprav)
  • Dolní: 30 alignerů (3 fáze) a 5 úprav (1 fáze úprav)
Celková doba léčby: 18 měsíců

Cíl léčby

Srovnání horních a dolních zubů, dosažení Třídy I vztahů mezi moláry a špičáky. Korekce posunu ve střední linii. Stabilní předkus a skus.

Výsledky a závěrečný postup

Vyřešeno stěsnání, Třída I vztah molárů a špičáků, stabilní skus a předkus. Korekce posunu ve střední linii. Distalizace byla aplikována při použití elasticity Třídy II během léčby. Získání místa v oblouku pomocí strippingu. Úprava skusu a předkusu.

Retence

Na konci léčby byla použita dvojitá retence.

Fotografie pacienta

Třída II DIV 1 se stěsnáním
Předléčebný stav
Třída II DIV 1 se stěsnáním počáteční stav
Předléčebný stav
Třída II DIV 1 se stěsnáním po sedmi měsících
Po 7 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním po 9 měsících
Po 9 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním po 18 měsících
Po 18 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním počáteční stav
Předléčebný stav
Třída II DIV 1 se stěsnáním po 18 měsících léčby
Po 18 měsících
Class II DIV 1 with crowding after 7 months
Po 7 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním po 18 měsících
Po 18 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním po sedmi měsících
Po 7 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním po 9 měsících
Po 9 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním occlusal po 18 měsících
Po 18 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním po sedmi měsících
Po 7 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním po 9 měsících
Po 9 měsících
Třída II DIV 1 se stěsnáním occlusal po 18 měsících
Po 18 měsících