Proces léčby

Jak začnu s K Clear.pdf

Předložení dokumentů pacienta

Založte si přístup na našem portálu pro lékaře.

Sem jednoduše nahrajete klinické fotografie a rentgenové snímky vašeho pacienta.

Nemáte-li intraorální skener a nenahráváte na portál skeny ve formátu STL, pošlete nám otisky poštou *.

Uvítáme jakékoli doplňující informace důležité pro léčbu pacienta.

Ve složitějších případech vyžadujících mezioborovou spolupráci je vhodné vystavit pacientovi lékařskou zprávu, ze které se potřebujeme dovědět Vaší představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram, a případnou prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma, adt.). Komplexní případy nebo nejasnosti budeme řešit na portálu.

proces léčby alignery K Clear
dokumenty k léčbě rovnátky K Clear
klinické fotografie rentgen
otisky pro výrobu alignerů
extraorální fotografie
intraorální fotografie
panoramatický rentgen OPG kefalometrické snímky Ceph

Příjem plánu léčby

Během 3-5 dnů po přijetí a akceptování nezbytných dokumentů vám pošleme první plán léčby, který obsahuje 3D simulaci výsledků, ukazuje potřebné pohyby zubů, a poskytuje informaci délce léčba a počtu fází.

Naši K Line odborníci znají přesné síly jedinečného designu našich rovnátek, které povedou k předurčenému pohybu zubů. V 3D simulaci můžete již nyní svým pacientům zobrazit konečný výsledek.

3D plán léčby můžete svým pacientům sdílet online. Doporučujeme, abyste jej se svými pacienty prodiskutovali osobně.

  • Získáte jejich pohled na simulované výsledky a lépe porozumíte jejich potřebám.
  • Zjistíte, jak jsou spokojeni s umístěním a vzhledem attachmentů.
  • Dáte pacientům představu o počtu alignerů a délce léčby.

Poznámka: od 1. března 2019 bude vytvoření 3D simulace (RTS - Real Time Simulation) zpoplatněno.

plán léčby 3D simulace

Potvrzení plánu léčby

V případě potřeby nebo nejasností můžete na portálu požádat o změnu nebo úpravy.

Následně plán léčby potvrdíte.

Průběh léčby svého pacienta můžete kdykoli kontrolovat.

Léčba zahrnuje retainery, refinementy, a telefonickou podporu.


Poznámka:Lékař se může rozhodnout, že ponese riziko nesprávného nasazení alignerů. Na jeho žádost můžeme počet fází snížit, případně můžeme alignery odeslat i v jedné fázi.Ve složitějších případech je riziko vždy, biologická odezva každého pacienta je jiná.

Příjem rovnátek

Jakmile plán léčby potvrdíte, zahájíme výrobu rovnátek pro vašeho pacienta.

Běžně je doba výroby 12 pracovních dnů, rovnátka obdržíte nejpozději 3 týdny od potvrzení plánu léčby.

Součástí dodávky jsou IPR stripy jestliže je stripping zapotřebí.

Ilustrační video příjmu alignerů od našeho zákazníka z Filipín

Léčba

Pacientovi ve vaší praxi předáte stanovený počet rovnátek. Jejich množství závisí na způsobu a délce léčby.

Během následujících pravidelných kontrol budete sledovat průběh léčby a předáte pacientovi sadu nových rovnátek.

Případné nové otisky mezi fázemi budete snímat na konci nošení předposledního aligneru. Poslední aligner nosí pacient dva týdny, během kterých vyrobíme a dodáme alignery pro další fázi.

ASR nebo attachmenty mohou být nezbytné. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě.

Každá léčba je ukončena vložením retaineru.

Samozřejmě vám jsme kdykoli k dispozici.

* Nejlevnější přepravní služby z ČR do Německa