Proces léčby

Jak začnu s K Clear lekari.pdf
K Clear proces léčby

Založte si bezplatný účet na našem portálu pro lékaře.

Na e-mail dostanete potvrzení o aktivaci účtu. Přihlaste se svým jménem a heslem.

dokumenty k léčbě rovnátky K Clear • údaje o pacientovi • klinické fotografie • rentgeny • STL soubor (volitelné)

Předložení případu

 • Vyplňte informace o pacientovi a nahrajte klinické fotografie a rentgenové snímky.
 • Nemáte-li intraorální skener a nenahráváte STL skeny, pošlete nám silikonové otisky spolu s objednávkou do laboratoře poštou *.
 • Uvítáme jakékoli doplňující informace spojené s léčbou.
 • Ve složitějších případech vyžadujících mezioborovou spolupráci je vhodné vystavit pacientovi lékařskou zprávu, ze které se potřebujeme dovědět Vaší představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram, a případnou prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma, adt.). Komplexní případy a nejasnosti budeme řešit na portálu.
 • Názvy souborů, fotografií a snímků nesmí obsahovat diakritická znaménka. Povolené jsou formáty JPG, JPEG, PNG, TIFF, STL.
 • V případě potíží využijte náš WhatsApp zákaznický servis na čísle +49 152 218 674 34.
 • Prosíme o pochopení, že neúplné podklady nemůžeme zpracovat, takové případy budou dočasně pozastaveny.

Bezplatné počáteční posouzení

 • Požadujete-li pouze počáteční posouzení a odhad délky léčby, založte na portálu případ, nahrajte klinické fotografie a rentgenové snímky, máte-li k dispozici pak i STL soubor s otisky.
 • V komentáři uveďte, že má být provedeno pouze bezplatné počáteční posouzení free initial assessment only.
předložení případu na klineportal.com Nahrajte požadované informace: • údaje o pacientovi • klinické fotografie • rentgeny • STL soubor (volitelné)
Silikovoné otisky pro výrobu alignerů K Clear. Dáseň je zachycena nejméně 4 mm. Struktura zubů je zřetelně zaznamenána. Otisk pokrývá všechny moláry.
Extraorální fotografie Pohled zepředu bez úsměvu Pohled zepředu s úsměvem Pohled z boku Pohled z profilu
Intraorální fotografie Boční pohled zleva Boční pohled zprava Čelní okluze Okluzní pohled na horní čelist Okluzní pohled na dolní čelist

Extraorální a intraorální fotografie lze pořídit i mobilním telefonem s vysokým rozlišením fotoaparátu.

K zachycení okluzálního pohledu si můžete pomoci zrcátkem.

Nezbytné: Vždy prosím nahrajte orthopantomogram (OPG) Volitelné: Na vyžádání může být požadován teleradiografický obraz (FRS) kefalometrické snímky Ceph

Plán léčby

Během 3-5 dnů od přijetí nezbytných podkladů na portál nahrajeme plán léčby, který obsahuje 3D simulaci výsledků, ukazuje potřebné pohyby zubů, a poskytuje informaci o délce léčby s počtem a frekvencí fází. Naše výroba je nastavena k optimálním intervalům kontrol během léčby.

3D simulace Real Time Simulation Jakmile od vás obdržíme všechny nezbytné informace, během tří až pěti pracovních dnů dostanete e-mailem předpoklad léčby. Na portálu najdete léčebný plán včetně 3D simulace.


3D simulaci můžete pacientovi poslat e-mailem a ukázat mu konečný výsledek. Doporučujeme, abyste plán léčby s pacientem prodiskutovali osobně:

 • Získáte jeho pohled na simulované výsledky a lépe porozumíte jeho potřebám.
 • Zjistíte, jak je spokojen s umístěním a vzhledem attachmentů.
 • Dáte pacientovi představu o počtu alignerů a délce léčby.
K Clear 3D simulace

Potvrzení plánu léčby

 • V případě potřeby či nejasností požádáte o změnu nebo úpravy.
 • Můžete se rozhodnout i pro riziko nesprávné léčby. Na vaší žádost můžeme počet fází snížit až na jedinou. U složitějších případů je riziko vždy.
 • Následně plán léčby na portálu potvrdíte.

 • Potvrzení a poznámky k případu provádíte na portálu v comment boxu.
 • Na e-mail od KLine Europe - Notifications <info@klineportal.com>, kterým vás informujeme o nové zprávě na portálu, prosím neodpovídejte.
 • Pro jakoukoli rychlou odpověď využijte náš WhatsApp servis na čísle +49 152 218 674 34.


Příjem alignerů


 • Jakmile plán léčby potvrdíte, zahájíme výrobu fóliových dlah pro vašeho pacienta.
 • Běžná doba výroby je 12 pracovních dnů, rovnátka obdržíte nejpozději do 3 týdnů od potvrzení plánu léčby.
 • Jsou-li zapotřebí, i IPR stripy a šablona pro attachmenty jsou součástí dodávky. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě.
K Clear dodávka alignerů
Ilustrační video příjmu alignerů K Clearod od našeho zákazníka z Filipín

Léčba

 • Pacientovi předáte stanovený počet alignerů. Jejich množství závisí na způsobu a délce léčby.
 • Je-li zapotřebí, provedete pacientovi IPR a nalepíte attachmenty. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě.
 • Standardní interval výměny alignerů jsou 2 týdny (jeden měsíc, je-li zapotřebí provést extruzi nebo erupci)
 • Při pravidelných kontrolách sledujete průběh léčby.
 • Úpravy / refinementy, telefonická podpora jsou součástí léčebného plánu a nejsou dodatečně účtovány.
 • Každá léčba je ukončena vložením retaineru. Zda se s pacientem rozhodnete pro permanentní retainer (doporučujeme) je na vašem uvážení.
 • Snímatelné retenční fólie jsou zahrnuty v léčbě bez doplatku, zakázkový polymerní retainer je možné dokoupit.
 • Náklady na zhotovení náhradních alignerů při poškození či ztrátě budou doúčtovány.

Otisky mezi fázemi

 • Otisky mezi fázemi pacientovi snímáte obvykle v prvním týdnu po nasazení předposledních alignerů v sadě. Skeny ve formátu STL nahrajete na portál, nebo nám silikonové otisky s objednávkou do laboratoře pošlete přepravní službou *.
 • Běžná doba pro výrobu nové sady je 12 pracovních dnů, tzn. že s připočtením doby přepravy obdržíte zásilku cca 3 týdny od doručení otisků. V mimořádné situaci nás můžete v komentáři na portálu požádat o prioritní výrobu.
 • Aby nedošlo k relapsu je nutné, aby poslední alignery pacient nosil až do obdržení nové sady.
 • Dojde-li k situaci, že nebudete moci sejmout pacientovi nové otisky v plánovaném termínu (např. dočasný pobyt v zahraničí), přizpůsobte prosím dobu snímání otisků tak, aby byl dodržen harmonogram střídání alignerů po 14 dnech, např. je sejmete o týden dříve.
 • Fólie TPU jsou sice dostatečně pevné, aby je pacient mohl bez poškození nosit až 4 týdny, přesto důrazně doporučujeme, abyste si snímání otisků naplánovali k dodržení 2 týdennímu střídání alignerů. Při delším nošení jsou alignery opotřebované a hrozí jejich poškození.
 • Je-li váš pacient v zahraničí, a v místě jeho dočasného pobytu máme spolupracujícího lékaře, můžeme tohoto lékaře o sejmutí otisků požádat.
 • V nejzazším případě, není-li sejmutí otisků z jakéhokoli důvodu možné, potřebujeme pro výrobu nových alignerů alespoň intraorální fotografie (při dodržení parametrů si je může pořídit i pacient mobilním telefonem), které nám nahrajete na portál, nebo je s číslem případu pošlete na naše servisní číslo WhatsApp +49 152 218 674 34.
 • Nejsou-li pro další fázi zapotřebí attachmenty nebo IPR, můžete v komentáři na portálu požádat o zaslání alignerů na adresu pacienta, kterou uvedete do informací o pacientovi. Ušetříte tak čas svůj i pacientův. Toto řešení je vhodné i v případě že je váš pacient v zahraničí. Na požádání vám pošleme kód ke sledování zásilky.

Samozřejmě vám jsme kdykoli k dispozici.

+49 152 218 674 34

* Přepravní služby z ČR do Německa