K Clear

Léčitelné případy


PŘEVISLÝ SKUS

horní řezáky zakloněné do úst klesají hluboko pod spodní

STĚSNÁNÍ

okraje zubů se překrývají se sousedními

ZKŘÍŽENÝ SKUS

zubní oblouky se kříží

MEZEROVITÝ CHRUP

mezery mezi sousedícími zuby

HLUBOKÝ SKUS

horní řezáky klesají hluboko pod spodní

OBRÁCENÝ SKUS

dolní řezáky předkusují před horní

OTEVŘENÝ SKUS

horní a dolní zuby se při skusu nedotýkají

Nevyrovnané zuby / vadný skus

Vadným skusem nazýváme nepravidelně postavené zuby v čelistech. Známé jsou jako vychýlené, křivé, špatně vyrovnané zuby.

Při normálním postavení zubů horní zuby vytvářejí správný oblouk a mírně překrývají dolní zuby vertikálně i horizontálně bez mezer, překrývání hran, rotace, atd. Toto uspořádání se nazývá normální okluze, při které se nekousneme do tváří, rtů a jazyka.

Odchylkami od tohoto normálního uspořádání mohou být nedostatek místa v čelisti, větší velikost zubů způsobující stěsnání, mezery mezi zuby, rotující nebo otočené zuby.

Stav, kdy zuby nejsou správně vyrovnané, se nazývá malokluze (od slova malocclusio kde malo znamená špatný, occludere uzavřít), česky vadný skus.Proč nejsou mé zuby správně vyrovnané?

V normálním stavu by všechny zuby měly dokonale zapadat do úst, aniž by byl ovlivněn celkový vzhled obličeje. V případě rozdílu velikosti zubů nebo čelistí nemusí být správně vyrovnané.


Faktory, které způsobují malokluzi


Běžné typy malokluze

nejčastější vada předních zubů v důsledku nepoměru jejich velikosti a místem v oblouku; okraje zubů se překrývají se sousedními

při zavření úst jsou spodní řezáky před horními; v zákusu jsou všechny horní řezáky případně i špičáky, dolní čelist je umístěna příliš dopředu, tvz. velká brada

horní řezáky zůstanou při zavírání úst za dolními; podobná anomálie jako obrácený skus (zákus), ale postihuje pouze jeden zub nebo skupinu zubů

svislá mezera viditelná v předních zubech; horní a dolní řezáky se při skusu nedotýkají a zůstává mezi nimi svislá mezera

horní řezáky klesají příliš hluboko pod spodní; u převislého skusu jsou horní řezáky skloněny směrem do úst

mezi sousedními zuby jsou mezery kvůli nadměrnému množství prostoru v čelisti nebo menší velikosti zubů

horní řezáky, pokud jsou umístěny příliš dopředu, mohou vyčnívat

nejčastěji zuby moudrosti, druhé premoláry nebo horní postranní řezáky; řeší se posunem okolních zubů nebo implantátemProč je lepší mít rovné zuby?

Špatně vyrovnané zuby ovlivňují tvar a vzhled obličeje, což ovlivňuje psychiku a sebehodnocení.

Při nesprávném postavení zubů vzniká zejména v mezizubních prostorech mnoho špatně přístupných a hůře čistitelných míst, příčinu hromadění plaku. Tím je větší riziko vzniku zubního kazu, zánětu dásní i parodontu, který zapříčiní úbytek alveolární kosti i s případnou ztrátou zubů.

Ortodontické vady zasahující do prostoru jazyka způsobují potíže s výslovností.

Vadný skus může způsobit onemocnění čelistního kloubu (temporomandibular joint - TMJ) spojené s bolestmi hlavy nebo potížemi s obličejovými a krčními svaly.

Proto by měly být zuby správně rovné.


Jak mohu své zuby srovnat?

Nejlepší způsob, jak srovnat nepravidelně postavené nebo nesprávně vyrovnané zuby, je ortodontické ošetření. Provádí se pomocí fixních aparátů, tj. rovnátek a drátů, které jsou upevněny na vašich zubech. Tento způsob léčby může být někdy těžkopádný. Průhledná rovnátka přitom nabízejí dokonalé řešení.

Rovnátka K Clear jsou transparentní dlahy těsně přiléhající k vašim zubům, které ortodontickými silami posouvají zuby do lepšího postavení a korigují váš skus.

Průhledná rovnátka kromě toho, že jsou neviditelná, jsou také pohodlná, protože nemají žádné dráty.

Jsou snímatelná, takže si můžete bez omezování vychutnat své jídlo.

Rovněž ústní hygiena je s neviditelnými rovnátky snazší.

Studie věnované léčbě s průhlednými rovnátky prokázaly významné zlepšení zdravotního stavu dásní.

Bez ohledu na zvolený způsob léčby je v průběhu léčebného procesu nesmírně důležité dodržovat správnou ústní hygienu čištěním zubními a mezizubními kartáčky a používání zubní nitě alespoň dvakrát denně.

Než abyste své zuby zamřížovali do fixních rovnátek, zvolte raději průhledná rovnátka K Clear a usmívejte se bez ostychu!


Neviditelná léčba, viditelné výsledky

K Clear by K Line Europe
K Clear případy
Part 1 cases before and after.pdf