Jsou průhledná rovnátka stejně účinná jako běžné fixní aparáty?

Systematické porovnání průhledných rovnátek a starších metod korekce zubů.

Malokluze v jakékoliv své podobě, ať už jde o stěsnání zubů, křivě postavené zuby, vyčnívající řezáky nebo otevřený skus, není zrovna příznivou vlastností. Jelikož posedlost estetikou nepřestává lidi zajímat, stále více populace vyhledává ortodontickou léčbu svého vadného chrupu ve snaze dosáhnout úsměvu, jaký si vždy přáli.

Lékaři i pacienti stále více upřednostňují průhledná rovnátka pro větší flexibilitu, vyšší komfort a snadnější léčbu - a přitom poskytují stejnou přesnost jako tradiční fixní aparáty.

Tradiční rovnátka upevňují svou roli v ortodoncii již více než sto let. Jelikož se jedná o nejstarší a nejspolehlivější způsob léčby špatně postavených zubů, existuje mnoho studií, které toto tvrzení podporují. S postupem času se však na trhu objevily nové inovace, které více dbají na estetiku ve spojení s účinností. Jednou z těchto vysoce oceňovaných inovací jsou průhledná rovnátka.

V posledních letech si značná část populace průhledná rovnátka oblíbila především kvůli jejich vlastnostem a pro lidské oko praktické neviditelnosti. Krom toho mnoho výzkumů založených na důkazech také zjistilo, že průhledná rovnátka představují méně bolestivý a hygieničtější způsob ortodontického pohybu zubů.

Ačkoli jsou průhledná rovnátka v důsledku propagace celebritami na sociálních sítích a všeobecného vzestupu "white label" alignerů v Evropě stále populárnější, o tom, zda mohou zcela nahradit tradiční rovnátka, se stále diskutuje. Tato studie se snaží odpovědět na palčivou otázku - jsou průhledná rovnátka stejně účinná jako klasické fixní aparáty?

Studii zpracovaly dvě autorky - Shaira K. Kassam a Fleur R. Stoops. Byla publikována v časopise Evidence-Based Dentistry v roce 2020.

Are clear aligners as effective as conventional fixed appliances?

Shaira K Kassam 1, Fleur R Stoops 2

Affiliations + expand

PMID: 32221494 DOI: 10.1038/s41432-020-0079-5

Na co se ptaly

Autorky této studie se zaměřily na vyhodnocení vlastností průhledných rovnátek a na to, zda jsou stejně účinná jako konvenční fixní aparáty při úspěšném ortodontickém pohybu zubů.

Co provedly

Studii provedly na základě následujících kritérií:

Účastníci: Ortodontičtí pacienti podstupující léčbu pomocí snímatelných termoplastických retainerů ve srovnání s konvenčními fixními ortodontickými aparáty se samoligovacími nebo kontaktními systémy. Průměrný věk pacientů byl mezi 15 a 33 lety.

Provedly elektronickou rešerši šesti databází, a to: Scopus, Web-of-Science, PubMed, Cochrane, Clinical Trials a Grey Literature. Vyhledávaly také odkazy ve vhodných studiích bez jazykového omezení. 

Dva členové výzkumného týmu nezávisle na sobě vybrali články, které splňovaly kritéria pro zařazení, a před sběrem dat porovnali výsledky, přičemž neshody pomohl vyřešit třetí zkoušející.

Rovněž nechaly provést analýzu studie z hlediska odchylky.

Co zjistily

Z celkového počtu 59 vybraných studií bylo po prověření pomocí kritérií pro zařazení způsobilých pouze 55. Nakonec byly zařazeny pouze 4 články (3 nerandomizované a 1 randomizovaná kontrolovaná studie). Do studie bylo zahrnuto celkem 96-182 pacientů.

Při posuzování chybovosti zjistily, že ze 3 nerandomizovaných studií, které byly hodnoceny a obodovány pomocí metodologického indexu pro nerandomizované studie (MINORS), bylo u 3 zjištěno střední riziko chybovosti, zatímco 1 bylo považováno za vysoké. Naproti tomu randomizované kontrolované studie byly analyzovány pomocí Cochrane Collaboration Common Scheme for Bias a byly považovány za studie s nízkým rizikem chybovosti.

Došly k závěru, že ačkoli systém Clear Aligners dokázal zajistit úspěšné vyrovnání, činil potíže při dosahování okluzního kontaktu, bukolingválního sklonu a vertikálního pohybu zubů. Jedna studie dokonce naznačila, že pacienti léčení pomocí systému Clear Aligners jsou ve srovnání s konvenčními fixními aparáty náchylnější k recidivě.

Některé studie přitom prokázaly, že alignery, zejména OEM clear alignery, dokáží významně zkrátit celkovou dobu léčby. Konečná okluze však u většiny z nich nebyla příznivá. Výsledek randomizované studie ukázal, že alignery mohou být úspěšné při léčbě malokluze I. třídy v případech extrakce.

Co z toho můžeme vyvodit

Výsledky tohoto systémového přehledu naznačují, že nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v době léčby ani u průhledných alignerů, ani u konvenčních fixních aparátů. Kromě toho byly bezbarvé alignery účinné v případech stěsnání, ale měly omezení při dosahování příznivých výsledků v anteriorně-posteriorním postavení a konečné okluzi. U snímatelných alignerů také existovalo určité riziko recidivy po léčbě.

Alignery lze však vyjmout při jídle a ústní hygieně, a nabízejí tak pacientům výrazně větší flexibilitu a pohodlí v každodenním životě než fixní aplikace.

Nicméně clear alignery se i nadále těší rostoucí oblibě mezi pacienty i lékaři, neboť rostoucí investice velkých společností vyrábějících clear alignery umožňují neustálé zlepšování a inovace v oblasti neviditelné ortodoncie a OEM clear alignerů.

Na co čekáte?

Podívejte se na náš příspěvek o tom, jak začít nabízet léčbu pomocí clear alignerů, nebo nás kontaktujte na info@clearxaligners.com a dozvíte se více.

Autor: Mgr: Dr. Martin Baxmann