Kouzlo materiálu
K Flex

Aktualizováno: Listopad 24, 2021

Jak spojit všechny důležité vlastnosti, které by měla mít průhledná rovnátka, v jediném materiálu? Alignery by měly:

Skloubit všechny vlastnosti v jednom materiálu je obtížné. K Line Europe je jedním z mála výrobců alignerů, kteří používají jedinečný materiál K Flex.

Dvouplášťová struktura zajišťuje schopnost odrazu

K Flex je kombinací vysoce výkonných materiálů v dvouplášťové struktuře. Materiál kombinuje vnitřní a vnější skořepinu. Vnitřní skořepina je houževnatá a pevně svírá zuby, aby na ně působila pevnou a trvalou silou, a pohybovala jimi přesně řízeným způsobem. Vnější skořepina zajišťuje odolnost proti oděru a působí jako pevná bariéra proti brusným silám nebo skřípání zubů. Mezi vnější a vnitřní skořepinou leží centrální elastomerová vrstva, která zajišťuje pružnost celé struktury.

K Flex je průzračný materiál dlouhodobě vysoce odolný vůči pigmentům. Během nošení nedochází ke změně zabarvení. Výjimečně lze pozorovat změnu při nedostatečné ústní hygieně po požívání potravin s výraznými barvivy nebo kouření tabáku.

Středová vrstva zabraňuje tomu, aby se rovnátka časem deformovala, což je při dlouhodobém používání v důsledku opakovaného nasazování a vyjímání běžná nevýhoda většiny průhledných rovnátek.

K Flex alignerům poskytuje schopnost odrazu a zotavení z mechanické deformace. Síly působící v jakémkoli směru včetně rotačních sil reagují odrazem.

K Flex vs. jiné termoplastické materiály

Termoplastické materiály mohou mít pevnost, ale chybí jim pružnost. Nemohou flexibilně reagovat na deformaci.

K Flex poskytuje našim alignerům schopnost odrazu a zotavení z mechanické deformace.

Jak se to proměňuje v lepší alignery?


Termoplastické materiály vstupují do úst s vyšší silou působící na zuby, jejich síla však v průběhu času klesá. K Flex vstupuje do úst pacienta s až o 40 % menší počáteční silou. 

Tím se snižuje bolestivost při nasazování alignerů. Pružná regenerace zároveň poskytuje větší síly pro pohyb zubů po určitou dobu. To standardní termoplastické materiály neumožňují.

Pacient nasazuje rovnátka vyrobená z PETG.

Všimněte si vysokých tónů při nasazování, které indikují ztrátu pružnosti.

Pacient nasazuje rovnátka vyrobená z K Flex - snazší nasazení a vyšší flexibilita.

Všimněte si změny nasazení a pohodlí po aktivaci!

Systém K Flex poskytuje pozitivní výsledky léčby, které nakonec vždy vedou ke spokojenějším pacientům!