Proces léčby

Založte si bezplatný účet na našem portálu pro lékaře.

Na e-mail dostanete potvrzení o aktivaci účtu. Přihlaste se svým jménem a heslem.

dokumenty k léčbě rovnátky K Clear • údaje o pacientovi • klinické fotografie • rentgeny • STL soubor (volitelné)
předložení případu na klineportal.com Nahrajte požadované informace: • údaje o pacientovi • klinické fotografie • rentgeny • STL soubor (volitelné)

Předložení případu

 • Vyplňte informace o pacientovi a nahrajte klinické fotografie a rentgenové snímky.

 • Nahrajte STL skeny, nebo nám silikonové otisky spolu s objednávkou do laboratoře pošlete poštou *.

V objednávce do laboratoře označte korunky (K), můstky (B), implantáty (I), vytažené zuby či plánované extrakce (X), a jiné speciální okolnosti.

 • Uvítáme jakékoli doplňující informace spojené s léčbou.

 • Ve složitějších případech vyžadujících mezioborovou spolupráci (implantologie, parodontologie, maxilofaciální chirurgie, apod.) je vhodné vystavit pacientovi lékařskou zprávu, ze které se potřebujeme dovědět Vaší představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram, a případnou prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma, adt.). Komplexní případy a nejasnosti budeme řešit na portálu.

 • Názvy souborů, fotografií a snímků nesmí obsahovat diakritická znaménka. Povolené jsou formáty JPG, JPEG, PNG, TIFF, STL.

 • V případě potíží využijte náš WhatsApp zákaznický servis na čísle +49 152 218 674 34.

 • Prosíme o pochopení, že neúplné podklady nemůžeme zpracovat, takové případy budou dočasně pozastaveny.

Bezplatné počáteční posouzení

 • Hrubý odhad délky a ceny léčby na základě fotografií je vždy zdarma.

 • Požadujete-li pouze hrubý odhad délky léčby, založte na portálu případ a nahrajte klinické fotografie. Volitelně, potřebujete-li např. zjistit potřebu extrakce, můžete nahrát rentgenové snímky a STL soubor s otisky.

 • Do komentářů uveďte, že má být proveden pouze hrubý odhad délky léčby (preliminary estimate), nebo jiné počáteční posouzení (např. potřeba extrakce).

 • Využít můžete i rychlé slovní posouzení zasláním klinických fotografií na náš servisní WhatsApp servis na čísle +49 152 218 674 34 v době kdy ještě máte pacienta na křesle. V pracovní době vám odpovíme přibližně za 15 minut.

Prosíme Vás,

 • abyste nám neposílali kovové nebo jiné vysoce kvalitní otiskovací lžíce, a používali námi dodávané; potřebujete-li více otiskovacích sad, neváhejte nás o ně požádat

 • abyste otisky označovali jen ID případu, nikoli jménem pacienta

 • při komunikaci s naším personálem nepoužívali jména pacientů, ale pouze ID případu

Intraorální fotografie Boční pohled zleva Boční pohled zprava Čelní okluze Okluzní pohled na horní čelist Okluzní pohled na dolní čelist
 • Extraorální a intraorální fotografie lze pořídit i mobilním telefonem s vysokým rozlišením fotoaparátu.

 • K zachycení okluzálního pohledu si můžete pomoci zrcátkem.

Nezbytné: Vždy prosím nahrajte orthopantomogram (OPG) Volitelné: Na vyžádání může být požadován teleradiografický obraz (FRS) kefalometrické snímky Ceph
Extraorální fotografie Pohled zepředu bez úsměvu Pohled zepředu s úsměvem Pohled z boku Pohled z profilu

Plán léčby

Během 3-5 dnů od přijetí nezbytných podkladů na portál nahrajeme plán léčby, který obsahuje 3D simulaci výsledků, ukazuje potřebné pohyby zubů, a poskytuje informaci o délce léčby s počtem a frekvencí fází.

O nové zprávě na portálu vás budeme informovat notifikačním emailem KLine Europe - Notifications <info@klineportal.com>, na který prosím neodpovídejte.

3D simulace Real Time Simulation Jakmile od vás obdržíme všechny nezbytné informace, během tří až pěti pracovních dnů dostanete e-mailem předpoklad léčby. Na portálu najdete léčebný plán včetně 3D simulace.

3D simulaci můžete pacientovi poslat e-mailem a ukázat mu konečný výsledek. Doporučujeme, abyste plán léčby s pacientem prodiskutovali osobně:

 • Získáte jeho pohled na simulované výsledky a lépe porozumíte jeho potřebám.

 • Zjistíte, jak je spokojen s umístěním a vzhledem attachmentů.

 • Dáte pacientovi představu o počtu alignerů a délce léčby.

Potvrzení plánu léčby

 • V případě potřeby či nejasností požádáte o změnu nebo úpravy.

 • Poznámky k případu uvádíte v comment boxu na portálu.

 • Můžete se rozhodnout i pro riziko nesprávné léčby. Na vaší žádost můžeme snížit počet fází až na jedinou. U složitějších případů je riziko vždy.

 • Následně plán léčby na portálu potvrdíte.


Příjem alignerů


 • Jakmile plán léčby potvrdíte, zahájíme výrobu fóliových dlah pro vašeho pacienta.

 • Běžná doba výroby je 12 pracovních dnů, rovnátka obdržíte nejpozději do 3 týdnů od potvrzení plánu léčby.

 • Většinu materiálu potřebného k léčbě, jako IPR stripy, šablona pro attachmenty, obdržíte spolu s alignery. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě.

K Clear dodávka alignerů
Ilustrační video příjmu alignerů K Clearod od našeho zákazníka z Filipín

Léčba

 • Je-li zapotřebí, provedete IPR a nalepíte attachmenty. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě.

 • Pacientovi předáte stanovený počet alignerů. Jejich množství závisí na způsobu a délce léčby.

 • Standardní interval výměny alignerů jsou 2 týdny (jeden měsíc v případě potřeby extruze nebo erupce).

 • Při pravidelných kontrolách snímáte otisky mezi fázemi a sledujete průběh léčby.

 • Úpravy / refinementy, telefonická podpora, IPR stripy a další materiál jsou u léčby nad 3 měsíce součástí léčebného plánu a nejsou dodatečně účtovány.

Každá léčba je ukončena vložením retaineru.

 • Snímatelné retenční fólie jsou zahrnuty v léčbě bez doplatku. Doporučujeme kombinaci s fixními retainery.

 • Permanentní (fixní) retainer není zahrnut v ceně léčebného plánu.

 • Případné náklady na zhotovení náhradních alignerů při poškození či ztrátě budou účtovány dodatečně.

Otisky mezi fázemi

 • Otisky mezi fázemi pacientovi snímáte obvykle v prvním týdnu po nasazení předposledních alignerů v sadě. Skeny ve formátu STL nahrajete na portál, nebo nám silikonové otisky s objednávkou do laboratoře pošlete přepravní službou *.

 • Běžná doba pro výrobu nové sady je 12 pracovních dnů, tzn. že s připočtením doby přepravy obdržíte zásilku cca 3 týdny od doručení otisků. V mimořádné situaci nás můžete v komentáři na portálu požádat o prioritní výrobu.

 • Aby nedošlo k relapsu je nutné, aby poslední alignery pacient nosil až do obdržení nové sady.

 • Dojde-li k situaci, že nebudete moci sejmout pacientovi nové otisky v plánovaném termínu (např. dočasný pobyt v zahraničí), přizpůsobte prosím dobu snímání otisků tak, aby byl dodržen harmonogram střídání alignerů po 14 dnech, např. je sejmete o týden dříve.

 • Naše fólie jsou sice dostatečně pevné, aby je pacient mohl bez poškození nosit déle než 2 týdny, přesto doporučujeme, abyste snímání otisků naplánovali k dodržení výměny alignerů po 2 týdnech. Při delším nošení bývají opotřebované a hrozí jejich poškození.

 • Je-li váš pacient v zahraničí, a v místě jeho dočasného pobytu máme spolupracujícího lékaře, můžeme tohoto lékaře o sejmutí otisků požádat.

 • V nejzazším případě, není-li sejmutí otisků z jakéhokoli důvodu možné, potřebujeme pro výrobu nových dlah alespoň intraorální fotografie (při dodržení parametrů si je může pořídit sám pacient mobilním telefonem), které nám nahrajete na portál, nebo je s číslem případu pošlete na naše servisní číslo WhatsApp +49 152 218 674 34.

 • Nejsou-li pro další fázi zapotřebí attachmenty nebo IPR, můžete v komentáři na portálu požádat o zaslání alignerů na adresu pacienta, kterou uvedete do informací o pacientovi. Ušetříte tak čas svůj i pacientův. Toto řešení je vhodné i v případě že je váš pacient v zahraničí. Na požádání vám pošleme kód ke sledování zásilky.

Dokončení léčby

 • Každá léčba je ukončena vložením retaineru.

 • Snímatelné retenční fólie jsou součástí léčebného plánu, doporučujeme jejich kombinaci s fixními retainery.

 • Jestliže pacientovi aplikujete fixní retenci, po přilepení retenčního drátku pořídíte nové otisky, které nám odešlete. Na jejich základě pak vyrobíme snímatelné retenční fólie.

ClearX-Retention EN.pdf

Kromě retenčního drátku u nás můžete zakoupit polymerový retainer CROSSPOM, jehož aplikace je pro některé lékaře příjemnější.

Benefity polymerového vlákna pro pacienta:

 • umožňuje přirozený pohyb zubů

 • hygienické

 • neoxiduje

 • bez alergických reakcí

 • esteticky přirozené

 • kratší doba na zubařském křesle

Fixní retainer CROSSPOM

Samozřejmě vám jsme kdykoli k dispozici

WhatsApp servis

+4915221867434

* Přepravní služby z ČR do Německa