Motion Viewer

prohlížeč pohybu

3D video simulace léčebného plánu motion viewer je dokonalým způsobem, jak vizualizovat změny, které lze přímo implementovat v rámci léčebného plánu. To vám umožní se aktivně podílet na fázi plánování léčby pacientů.

Úpravy léčebného plánu a pohybu zubů 

Motion Viewer Guide .pdf
Motionviewer_K_Line .pdf
Motion View 2

MOTION VIEWER 


Aktivně se podílíte na plánování a provádíte změny v léčebném plánu.


Premium

60 € plán včetně 2 modifikací

10 € nahrání 3. a každé další modifikace

20 € nahrání videa s refinementy nebo nového videa


Premium Plus

100 € zahrnuje vše, např. úpravy, videa s refinementy nebo nové video