Portál

Pro léčbu s ClearX se bezplatně zaregistrujte na našem portálu

můžete zvolit jazykovou verzi angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu

Stále můžete zadávat případy na portálu https://clearalignerportal.com, ale požadujete-li léčbu s ClearX budete požádáni o registraci a nahrání případu na tento portál.