Případové studie

nekomplikovaná léčba, přesvědčivé výsledky

Otevřený skus intraorální foto před a po léčbě

Věk: 34 let, Pohlaví: Žena, Hlavní potíže: Přední otevřený skus a bolest mandibulárního kloubu, Diagnóza: Přední otevřený skus, 3-4mm. Stěsnání horních řezáků.  […]

Třída II DIV 1 se stěsnáním

Věk: 14 let, Pohlaví: Muž, Hlavní potíže: stěsnání horních a dolních zubů, Diagnóza: Třída II tendence skeletu, Třída II špičáky a moláry bilaterální vztah. Stěsnání horní (8 mm)  […]

Třída II mírný hluboký skus se stěsnáním

Věk: 25 let, Pohlaví: Žena, Hlavní potíže: Stěsnání horních a dolních zubů, Diagnóza: Třída II skeletální tendence, Třída II špičáky a moláry bilaterální vztah. Stěsnání horní čelisti (4 mm) ) […]

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

Věk: 28 let, Pohlaví: Žena, Hlavní potíže: Stěsnání horních a dolních zubů - stydlivý úsměv, Diagnóza: Třída II DIV 2, Hluboký skus (5 mm), stěsnání v horním oblouku (7 mm) […]

Třída I vztah molárů a špičáků mírné horní a dolní stěsnání

A 21 year old female patient presented with relapse of her malocclusion two years after cessation of removable retainer wear after treatment with full fixed appliances involving extraction of all first pre-molars. The patient was now in college and did not want re-treatment with fixed appliance. She presented with Class I molar and canine relationship and mild upper […]

Třída I vztah molárů a špičáků se stěsnáním

A 32 year old female patient presented with a chief complaint of spacing between her upper front teeth. The clinical examination revealed a midline diastema in the upper arch and spacing between the lower anterior teeth with Class I molar and canine relationship. Since the patient was esthetically demanding, K Line clear aligner therapy was suggested […]

A-Case-Report_Gurkeerat-Singh.pdf
K Clear Case Study.pdf
Ivona - 4D Case.pdf
Sharon - 4D case.pdf
K Clear případy