Působení alignerů

Rozšíření působnosti alignerů (anglicky)

Widening-the-scope-of-aligner-application-1.pdf